Vungtau Intourco Resort hưởng ứng Chương trình Giờ Trái Đất 2019

Vungtau Intourco Resort Hưởng Ứng ” Chiến Dịch Giờ Trái Đất”.

Nhằm nâng cao cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong toàn xã hội thông qua chiến dịch giờ trái đất, ban giám đốc công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu  kêu gọi toàn thể CBCNV và khách hàng lưu trú tại Resort, các đối tác kinh doanh của công ty hưởng ứng chiến dịch, cùng tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ để tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên của đất nước :

Thời gian tắt thiết bị điện : Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Cùng hưởng ứng Giờ Trái Đất cùng Vungtau Intourco Resort
Cùng hưởng ứng Giờ Trái Đất cùng Vungtau Intourco Resort

Vungtau Intourco Resort cùng chung tay hưởng ứng Chiến Dịch Giờ Trái Đất 2019

 

Call Now
Directions