Đội 1 – Gấu Panda; Đội 2 – Rồng vàng; Đội 3 – Sư Tử Đỏ và Đội 4 – Lửa Hồng.

Đội 1 – Gấu Panda; Đội 2 – Rồng vàng; Đội 3 – Sư Tử Đỏ và Đội 4 – Lửa Hồng.

Đội 1 – Gấu Panda; Đội 2 – Rồng vàng; Đội 3 – Sư Tử Đỏ và Đội 4 – Lửa Hồng.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now
Directions