Đặt Phòng

Hướng dẫn đặt phòng

Chọn thông tin về ngày nhận phòng (Check-in), ngày trả phòng (Check-out), Số người lớn và trẻ em, rồi bấm Tìm kiếm để lựa được chọn phòng phù hợp

Tìm phòng thích hợp với mong muốn và bấm Chọn Phòng.

Vung Tau Intourco Resort

Liên hệ trực tiếp để đặt phòng

Địa chỉ
1A Thuy Van Street, Ward 8, Vung Tau, Vietnam.
Số điện thoại
Fax
(84.254) 3 585 326
Call Now
Directions